OBCHODNÍ PODMÍNKY

      Radoslav Janák - Sklo Janák

K. Světlé 773
572 01 Polička

IČ: 728 31 057, DIČ: CZ7902043490

Tel: +420 776 145 635
E-mail: info@sklojanak.cz

Živnostenský list vydal Obecní úřad Polička, č.j.: ZU/2010/638/Ro/3

 

 

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

Zboží je odesíláno prostřednictvím expresní balíkové přepravy PPL CZ, s.r.o.

Ceník dopravy:

Standardní balík: 206,- Kč. s DPH

Balíky přesahující délku 2 m nebo váhu 50kg: 359,- Kč. s DPH

Přeprava skla: 962,- Kč. s DPH

Doběrečné: 36,- Kč. s DPH

Potvrzení objednávky:
Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou při registraci. O vyřízení objednávky budete též informování e-mailem.

Dodací lhůty:
Expedice zboží je pouze v pracovní dny.
Přijaté objednávky jsou expedovány do dvou pracovních dnů.
V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat.

 

1) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2) Pokud spotřebitel uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy), prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 14 dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce.

3) Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

 

1) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2) Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3) Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že spotřebitel vrátí prodejci zboží zpět v zákonné lhůtě, budou mu nejpozději do 14 dnů od odstoupení vráceny zaplacené finanční částky. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy:

 

Záruční lhůta na zakoupené zboží činí 24 měsíců. Zákazník má možnost požadovat, jakým způsobem chce aby byla reklamace vyřízena (oprava zboží, výměna zboží za nové, vrácení peněz). Prodejce bude zákazníka nejpozději do 30-ti dnů informovat o vyřízení reklamace.

 

Kupující je povinen o případných zjištěných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem). V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.
K reklamaci je nutné přiložit veškeré doklady o koupi zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy .