OCHRANA OSOB. DAT

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny v souladu s platným českým zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a jsou zabezpečeny proti zneužití třetí stranou. Získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřeby obchodu za účelem úspěšného plnění smlouvy.
 
Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých údajů v naší databázi a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má plný přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu a další práva stanovená § 21 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
SKLO JANÁK - Skleněné dveře a sprchové kouty © 2018